המצע המלא

איכות סביבה וקיימות


 

השמירה על איכות הסביבה היא אחד האתגרים המורכבים ביותר העומדים לפתחה של החברה אנושית כולה. 'יש עתיד' מחויבת לעקרונות הצדק הסביבתי ולמדיניות המקדמת שמירה על משאבי הסביבה ומניעת זיהומם.
 

ההזנחה המתמשכת של המשאבים הציבוריים היקרים – זיהום המים, האוויר, הקרקעות, הים וחופיו, והצטמצמות הריאות הירוקות - מחייבת שינוי מדיניות מיידי, שיאפשר לכולנו, וגם לדורות הבאים, לחיות בסביבה ראויה ובריאה.
 

שמירה על איכות הסביבה, על בעלי החיים ועל איכות משאבי הטבע - המחצבים הטבעיים, המים, מקורות האנרגיה והמזון משפיעה באופן ישיר על כל גורם אחר; על הכלכלה, על הביטחון ועל הבריאות של כולנו. מקורות האנרגיה הקיימים מצטמצמים ומתייקרים, ההתחממות הגלובלית מאיימת לגרום לבצורות ולשיטפונות, האוויר שאנחנו נושמים מזוהם, מקורות המים מתמעטים, השטחים הפתוחים מתכווצים, הדלק והמזון יקרים מאי פעם והתלות באמצעי האנרגיה מוחלטת.
 

מדינות העולם הכירו בשנים האחרונות במשבר האקלים הגלובלי הנובע מפעילות תעשייתית אנושית. שורה של הסכמים בינלאומיים נחתמו כדי להתמודד עם המשבר ולצמצם הן בצריכת האנרגיה והן בפליטת גזי חממה. בשנת 2003 אימצה ממשלת ישראל החלטה לקידום פיתוח בר-קיימא, בעקבות "פסגת יוהנסבורג". אך במבחן המעשה הממשלה מתעלמת מהחלטה שלה ואינה מיישמת אותה.
 

'יש עתיד' רואה בשמירה על איכות הסביבה ובהבטחת הקיימות בישראל חלק ממחויבותה לדורות הבאים. אנו קושרים סביבה ואקולוגיה עם חברה ורווחה, ומכירים בזיקה שבין סביבה ופיתוח בר-קיימא לבין כלכלה, חינוך, תעסוקה, תחבורה, צמצום פערים ויחסי החוץ של ישראל. 

 

מחזור

ישראל היא בין המדינות המובילות בעולם בייצור אשפה לנפש. בעיית הפסולת בישראל מורכבת במיוחד, בשל היעדר עתודות קרקע להטמנה ומודעות ציבורית נמוכה למחזור.

'יש עתיד' תפעל להענקת תמריצים כלכליים לייצור תהליך הפרדת האשפה ולקידום פתרונות קצה לפסולת המופרדת. כמו כן נפעל לפיתוח תכניות חינוכיות והסברתיות להעמקת המודעות להכרח במחזור ולצמצום הצריכה המזהמת.

 

אנרגיה נקיה

'יש עתיד' תפעל לתיקון חוק הנפט, לקידום התייעלות אנרגטית ולפיתוח מקורות אנרגיה חלופיים, שיצמצמו את התלות בדלקים המזהמים הפוגעים בבריאות הציבור ובסביבה.

נקבע בחקיקה הנחיות לתכנון ופיקוח סביבתי לחיפוש, הפקה והולכה של מקורות אנרגיה, למניעת הישנותם של אסונות אקולוגיים דוגמת פיצוץ צינור הנפט בשמורת עברונה בערבה.

הים וחופי הים

'יש עתיד' תפעל להקמת רשות ים וחופים אשר תנהל את הים, תיצור איזון בין השימוש במשאבי הטבע לבין שימור הסביבה הימית ותסדיר את היחסים בין המשתמשים השונים – פנאי, קידוחי גז ונפט, תחבורה, תיירות, דיג, נופש, תקשורת ועוד.

הרשות תפעל לשמירה על חופי המדינה לרשות הציבור, דאגה לניקיונם ואכיפת קנסות בזיהומם.

 

בעלי חיים

'יש עתיד' פעלה, ותמשיך לפעול, לעידוד אימוץ בעלי חיים, למניעת המתות של חיות בריאות ולהרחבת העיקורים של השירותים הווטרינריים ברשויות המקומיות, כדי למנוע התרבות המונית המביאה למחסור במזון, להזנחה ולמוות.

נקדם העברת סמכויות האכיפה של צער בעלי חיים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד להגנת הסביבה, כך נצמצם את ניגוד האינטרסים הקיים כיום הפוגע בבעלי החיים בישראל.

נקדם את שמירת המגוון הביולוגי העשיר של ישראל, דרך הארגונים הסביבתיים, באמצעות פעילות חינוכית וקידום חקיקה אשר תבטיח למנוע כל פגיעה לא הכרחית בבעלי החיים.

'יש עתיד' רואה בחומרה רבה עבירות של התעללות בבעלי חיים ואת חוסר האכיפה וההרתעה בנושא. נפעל להחמרת עונשי המאסר הקבועים בחוק למתעללים בבעלי חיים ואת סכומי הקנסות בגין עבירות אלה. במקביל נפעל להגדלת משאבי הקרן במשרד להגנת הסביבה על מנת לחזק את החינוך וההסברה לטיפול נאות בבעלי חיים, עיקור וסירוס של בעלי חיים ומניעת התעללות. 

 

מים

נפעל לעודד יצירת מקורות מים לחקלאות על ידי פיתוח מואץ של מים חליפיים – מי קולחין, מי שיטפונות ומים מליחים – מכל מקור מים בלתי מנוצל. במסגרת זו נפעל לפיתוח קו שפד"ן (מכון טיהור שפכי גוש דן) מזרחי לשם ייצור מים מושבים אשר יוסטו לצרכים חקלאיים. כמו כן נגדיל את כמות השפד"ן המערבי על ידי ניקוז של הקו הרביעי של רכבת ישראל ונפעל לקדם חקיקה שתסדיר ותעודד את השימוש במים אפורים.

 

כלכלה ירוקה

'יש עתיד' תפעל לפיתוח כלכלה ירוקה, לרבות הכנסת שיקולי כלכלה סביבתית בהערכת פרויקטים, כך שהעלות הסביבתית תוכלל בתחשיבי עלות-תועלת של הפרויקט, תוך הבטחת מדיניות "המזהם משלם".

שטחים ירוקים

'יש עתיד' תפעל לשמירה על השטחים הירוקים, במרחבים העירוניים והכפריים, ולהבטחת תכנון עירוני המציב את הריאות הירוקות במרכזו ומקנה להם עדיפות.

 

תחבורה

'יש עתיד' תפעל לקידום התחבורה הציבורית בישראל. מעבר לתרומה הטבעית בשיפור התחבורה הציבורית בישראל, השקעת המדינה בתשתיות לתחבורה ציבורית תביא להקטנת מספר תאונות הדרכים, לצמצום פערים חברתיים, תייצר מקומות עבודה, תגביר את השמירה על איכות הסביבה ותפחית את זיהום האוויר.

'יש עתיד' תעודד שימוש בכלי רכב הפועלים באנרגיה מתחדשת ונקייה, כמו רכבים היברידיים.

 

בנייה ירוקה

במסגרת תכנית הדיור הלאומית שהוביל יו"ר קבינט הדיור ושר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, קודמה בניית פרויקטים בהתאם לתקני בנייה ירוקה. כך בבניינים הראשונים שיצאו לדרך במסגרת פרויקט דירה להשכיר, להשכרה ארוכת טווח, וכך במעונות סטודנטים חדשניים, אשר נבנו בבניה חדשנית במכולות.
 

פרויקטים ירוקים בעולם החינוך

קידמנו את הרחבת פרויקט השאלת ספרי לימוד ואת פרויקט הספרים הדיגיטליים, החוסכים בנייר, תורמים לאיכות הסביבה, ובעיקר מייצרים מודעות חינוכית בקרב התלמידים לסביבה ירוקה.

 

שיתופי פעולה אזוריים

'יש עתיד' תפעל לעידוד שיתופי פעולה אזוריים בתחום ניהול משאבי הטבע, השמירה על הים ומחקר ופיתוח בחקלאות ובתחום האנרגיה הסולארית.

 

קידום המחקר הסביבתי

צמיחה מהירה של האוכלוסייה אל מול צניחה מהירה של מקורות האנרגיה יצרה משוואה סביבתית שהעולם כולו מנסה לפתור. המשך ניצול משאבי הקרקע, המים והמזון יפגע ביכולת התחבורה, הבנייה, החימום ותנאי המחיה של האנושות.

שר המדע, הטכנולוגיה והחלל לשעבר, יעקב פרי, קידם השקעה בהיקף של כ-100 מיליון שקלים במחקרים בתחומי עדיפות, בכלל זה מלגות ל-135 חוקרים. בין תחומי העדיפות שנקבעו: מדעי הים ותחליפי נפט.

 

תקנות שימוש בחומרי הדברה

פעלנו ליישום תקנות המצמצמות באופן דרסטי את חומרי ההדברה המותרים במזון והתוצרת החקלאית, ואוסרות שימוש בחומרים מסרטנים, להם ימצאו תחליפים הידידותיים יותר לאדם ולסביבה.