פעילות שרי יש עתיד לתמיכה ביישובי הדרום

16 יולי 2014 15:41 | יש עתיד

 משרד האוצר

•        שר האוצר, יאיר לפיד, ושר הפנים, גדעון סער החליטו על מתן סיוע מידי לרשויות המקומיות בעקבות מבצע "צוק איתן״ בהיקף 30 מיליון ₪ לרשויות המקומיות. הסיוע לרשויות יועמד בגין פעולות חירום מוניציפאליות בלתי צפויות ופעולות רכש והצטיידות חיונית בנושא חרום.

•         ביחד עם שר החינוך, שי פירון, הוקצו מיליון וחצי ₪ לטובת פעילויות קיץ לתושבי שדרות ויישובי עוטף עזה (בהן המועצות האזוריות אשכול, שער הנגב, חוף אשקלון, ושדות נגב) במסגרת פעילויות הקיץ, ייקחו חלק כ- 6,500 ילדים ובני נוער.

•         החלטנו ביחד עם ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, להקים מתחם דיור חדשני - מכולות סטודנטים בשדרות.

•         שר האוצר החליט להקל על נוטלי המשכנתאות אשר קיבלו משכנתא מכוח חוק הלוואות לדיור בעקבות מבצע "צוק איתן".

•         שר האוצר יאיר לפיד הנחה להקדים תשלומים לספקים בעורף באזורים בהם הוכרז מצב מיוחד. ההנחיה באה בעקבות הערכות מצב שוטפות שמקיימים שר האוצר והחשבת הכללית בעקבות מבצע "צוק איתן" והצרכים השונים שמגיעים מהשטח. ההחלטה שהתקבלה נובעת' בין היתר, מהמדיניות שמוביל שר האוצר להקל על עסקים קטנים ובינוניים.

בעקבות ההחלטה, הנחתה היום החשבת הכללית את חשבי משרדי הממשלה: 

1. לשחרר בהקדם לבעלי העסקים מהאזור, תשלומים בגין שירות או סחורה שסופקו למשרדי הממשלה; 

2.  להגדיל מימון לבתי החולים הממשלתיים באזור באופן שיאפשר להם לפרוע בהקדם את התחייבויותיהם לספקים; 

3.  מענקי האיזון לרשויות המקומיות באזור, האמורים להיות משולמים בתחילת חודש אוגוסט, יוקדמו למחר; 

4.  תשלום חלף היטל השבחה, לכלל הרשויות המקומיות בארץ, שאמור להיות משולם בחודש אוגוסט (עבור חודש יולי) הוקדם; 

5.  לפעול, ביחד עם הגורמים הרלוונטיים במשרד, לזירוז הטיפול בחשבונות שהוגשו על ידי בעלי עסקים מהאזור ואשר טרם אושרו לתשלום;

•        שר האוצר הנחה להעמיד הלוואות מיוחדות לעובדי וגמלאי מדינה, במסגרתן יועמדו הלוואות מיוחדות בסך 8,000 ₪ לעובדי וגמלאי המדינה אשר מקום מגוריהם נמצא בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.

להלוואה יהיו זכאים גמלאי מדינה ועובדי מדינה אשר עובדים בשירות המדינה לפחות שנה אחת ומקום מגוריהם נמצא בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה בהתאם להנחיות פיקוד העורף. ההלוואה תינתן לכל עובד, בנוסף לכל ההלוואות הרגילות להן זכאים העובדים והגמלאים, ותוחזר בפריסת תשלומים של עד 48 חודשים. ההלוואות לעובדי וגמלאי המדינה יינתנו באמצעות בנק דיסקונט וההלוואות לעובדי הוראה אשר משכורתם משולמת על ידי משרד החינוך ולגמלאי ההוראה יינתנו באמצעות בנק מסד.

•        שר האוצר, יאיר לפיד, ושרת הבריאות, יעל גרמן הודיעו על תוספת של 30 מיליון ש"ח למיגון בית החולים ברזילי באשקלון. ההחלטה מגיעה בהמשך לסיכום קודם על העברת 120 מלש"ח לטובת תכנית המיגון של בית החולים. במסגרת העבודות ימוגנו כל חדרי הניתוח, מחלקת טיפול נמרץ, אזור האספקה הסטרילית והדימות בבית החולים.

 •        שר האוצר הנחה לפתוח מסלול ייעודי בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, במסגרתו יועמדו הלוואות בערבות מדינה לעסקים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, בכדי להקל על עסקים קטנים ובינוניים, ובפרט כאלה שנפגעים מהמצב הביטחוני.

במסגרת התכנית, תוקצה ערבות מדינה של 100 מיליוני ש"ח, אשר עשויה להיות ממונפת למתן הלוואות על ידי הבנקים לגובה של עד כמיליארד ₪. המדינה מעניקה ערבות גבוהה יותר לעומת התנאים הרגילים בקרן, אשר תצמצם מהותית את הדרישה להעמדת בטחונות להלוואה על ידי העסק הלווה. בנוסף, יקוצר משך בדיקת ההלוואה לעד 9 ימי עבודה, תבוטל עלות הבדיקה בגובה 250 ₪ אותה נדרשו עד היום העסקים לשלם. כמו כן, יקוימו ימים מרוכזים ביישובי הדרום, במסגרתם ינחו נציגי הגופים המתאמים מטעם המדינה את העסקים לגבי תנאי הקרן ויקלטו את הבקשות ההלוואה. 

•        שר האוצר הנחה את מנהל הרשות לתת ארכה נוספת לבעלי עסקים בדרום לתשלום המסים התקופתיים שלהם. לאור זאת, הודיע מנהל הרשות כי מועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה בגין דוח יוני 2014 (חודשי ודו-חודשי), לבעלי עסקים  באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה (בהתאם לרשימת היישובים שפורסמה ע"י פיקוד העורף), יהיו עד ליום 15.8.14.  

כאמור, מדובר בארכה נוספת וכיוצא בזה התשלומים שהיו אמורים לשלם בעלי העסקים בדרום ב- 15.7.14 נדחו ל- 15.8.14, ארכה של חודש ימים.   

•         חשוב: אין צורך ליידע את מס רכוש על הפגיעה, אנחנו מגיעים לאזור בפגיעה. בכל מקרה, ניתן לפנות למוקד מס רכוש בדרום בטלפון 08-6623300.

•        שר האוצר, יאיר לפיד, חתם על תקנות המאפשרות תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים  בדרום הארץ,  בין  הטווחים 0-40 ק"מ מגבול רצועת עזה, בעקבות מבצע "צוק איתן". התקנות יובאו לדיון בוועדת הכספים של הכנסת. התקנות מתייחסות לתקופה שבין 8.7.14 עד 31.8.14, או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן", לפי המוקדם ביניהם. 

לאחר אישור התקנות בכנסת, יהיה רשאי כל ניזוק שבתוך הטווח המוכרז להגיש תביעה בגין נזק עקיף לקרן הפיצויים ברשות המסים באחד מתוך שלושה מסלולים (ירוקים): מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים ומסלול הוצאות שוטפות. המסלולים הירוקים נועדו לתת מענה מהיר, פשוט וישים לעסקים שנפגעו. 

תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, בתנאים שייקבעו בתקנות ובכפוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך. בעלי עסקים בתחום יישובי ספר ו/או בעלי עסקים שבטווח של 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה, יוכלו לבחור בין המסלולים האמורים לבין המסלול האדום, במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים אותם  יוכיחו  לגבי אובדן הרווח ובהתאם לאופי העסק. 

להלן המסלולים הירוקים:   

•מסלול שכר - מעסיק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששילם לעובדים עבור ימי היעדרותם  שנבעו כתוצאה מהמצב הביטחוני בהתאם להנחיית פיקוד העורף. כמו-כן הפיצויים יינתנו עבור עובדים שנעדרו ממקום עבודתם לצורך השגחה על ילדיהם הקטנים תחת לגיל 14 ולראשונה גם בעבור אדם עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.    

•מסלול מחזורים - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו- חודשי). הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה אשתקד.  סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪. 

•מסלול הוצאות - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלבנטית. מסלול זה נקבע במטרה לפצות על הוצאות עודפות של העסק שנוצרו כדי  לשמור על המחזור הרגיל שלו בזמן המבצע. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪. 

מסלולים לענפים ייחודיים: 

לגבי ענפים ייחודיים כגון מפעילי אולמות אירועים, בתי מלון וחקלאים יופעלו מסלולים ייחודיים כדי לתת מענה לאופי הענף (ביטול הזמנות בבתי מלון ואולמות אירועים) והתייחסות לענפים השונים בחקלאות. גם הפיצויים במסלולים לענפים הייחודיים לא יעלו על 3 מיליון ₪.   

בעלי עסקים חדשים, שהחלו את פעילותם עד 1.6.14 יוכלו לבחור בהגשת תביעה בין מסלול שכר לבין מסלול מחזורים המותאם להם. 

•       בעקבות מבצע "צוק איתן" והמצב הביטחוני השורר בדרום, החליטו שר האוצר, יאיר לפיד, ויו״ר המועצה להשכלה גבוהה, הרב שי פירון, להקצות תוספת של 6 מיליון ₪  לצורך סיוע מידי למוסדות להשכלה גבוהה הנמצאים בדרום הארץ. 

•       שר האוצר החליט להשתמש בסמכותו מכוח סעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, ולקבוע כי שדרות המצויה במרחק של 0-7 ק"מ מרצועת עזה, ואשר טרם הוכרזה כיישוב ספר, תהיה יישוב ספר קבוע. הקביעה כי שדרות תהיה יישוב ספר תיכנס לתוקף החל מה 1 ביולי 2014 ותהיה תקפה למבצע "צוק איתן". רשות המיסים תכין את התקנות בהקדם ותביא אותם כבר בימים הקרובים לחתימת שר האוצר. 

משמעות הקביעה הינה כי שדרות תהיה זכאית לדרוש פיצויים בגין נזקים עקיפים בשל המצב הביטחוני מכוח תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973,שהינן תקנות קבועות ("מסלול אדום"). כיישוב ספר העסקים בשדרות יוכלו לבחור האם לבקש פיצוי במסגרת המסלולים הירוקים שאושרו בתקנות הפיצויים או במסגרת המסלול האדום. במסלול האדום העסקים זכאים לחישוב הנזק הממשי שנגרם. הכרה בשדרות כישוב ספר תיתן מענה מתמיד לנזקים שנגרמים לעסקים בעיר ולאו דווקא בתקופה בה מוכרזות תקנות מיוחד או בימים בהם נקבע מצב מיוחד בעורף. 

 

 

משרד החינוך

•         משרד החינוך הרחיב  את כל המענים הנדרשים לתלמידים המתגוררים ביישובים המצויים תחת ירי הטילים אם בהיבטים החינוכיים, הלימודיים והרגשיים. 

•         שר החינוך הנחה את אנשי המקצוע לקלוט את תלמידי כיתות א-ב מאזורי הסיכון ב"בתי הספר של החופש הגדול", במקומות המצויים מחוץ לטווח הטילים. המשרד בשיתוף עם הרשויות המקומיות נערכים לתת את המענים הנדרשים לכך. 

•         הרחבת הפעילויות של "הקייטנות הדיגיטליות" וכן פעילויות ההפגה המקוונות לטובת ילדי הדרום (המצויים מרבית הזמן במרחבים המוגנים). הפעילויות כוללות קייטנת אנגלית, בניית אתרים, בניית אנימציות, משחקים ופתרון תשבצים. במשרד מציינים, כי מדובר בפעילויות חווייתיות, אשר יעניקו לילדים זמן איכות ושמירה, ככל שניתן, על שגרת יום. 

•         משרד החינוך גייס כאלף מתנדבים לטובת פעילויות הפגה והעשרה לילדים, המשרד ממשיך במתן מענה רגשי, ערכי וחוויתי לתלמידים בקו העימות. 

•         השירות הפסיכולוגי ייעוצי הוציא לצוותי החינוך שבדרום הנחיות, ובהן עקרונות לשיחות אישיות וקבוצתיות עם תלמידים. השיחות נועדו לחיזוק החוסן האישי של התלמידים ולאיתור צרכים ומתן מענים על פי הנדרש. 

•         נפתחו חדרי מצב במחוזות משרד החינוך. חדרי המצב פועלים מ- 08:00-18:00. 

(חדר מצב דרום – 08-6263333, חדר מצב של המינהל לחינוך התיישבותי  03-6883902 או 03-6883879, חדר מצב מרכז – 03-6896851, 03-6896885, 03-6896849). חדרי המצב של המחוזות יפעלו בין השעות: 08:00-18:00).

•         משרד החינוך פתח מוקדי טלפונים לציבור ההורים והתלמידים. השירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד מפעיל קו מצוקה לחירום בעבור הורים וילדים, הקו פועל במשך 24 שעות ביממה. הקו מאוייש על ידי יועצים חינוכיים ופסיכולוגים, ונותן מענה בנושאים רגשיים וטיפוליים בלבד. מספרו של הקו 02-5603733.  

•         משרד החינוך הודיע, כי יקיים מועד ג', לבחינת הבגרות במתמטיקה.

תלמידים אשר נרשמו למבחן זה, אך לא יכלו להבחן כראוי ולמצות את יכולותיהם, יוכלו לגשת למועד ג', אשר צפוי להתקיים בתאריך ה- 7.8.2014.  תלמידים אשר לא יוכלו לגשת למועד ג', בשל הגיוס לצה"ל יינתן להם מענה פרטני באמצעות בית הספר. המשרד מבהיר כי ציונים של התלמידים במועד ב' לא ייפגע.

•         לקראת הבחינה קיים משרד החינוך בשיתוף עם מט"ח מרתוניים לימודיים מקוונים. המרתונים מיועדים לתלמידים הלומדים 4 ו- 5 יחידות לימוד. ההשתתפות בשיעורים היא באמצעות האתר http://www3.cet.ac.il/ . 

•         המשרד גייס מתנדבים בהם, מורות חיילות, מדצ"ים ובני נוער לערוך הפעלות הפגה בקרב הילדים. ערכות הפעלה חולקו לילדי הגיל הרך והיסודי, המצויים במרחבים המוגנים. הערכות כוללות מגוון משחקי קופסה, חוברות צביעה, כלי כתיבה וציור. הערכות נשלחות ליעדן על פי הצרכים של הרשויות המקומיות והמרכזים הקהילתיים.  

•         המשרד הנחה את צוותי החינוך לעמוד בקשר עם התלמידים המתגוררים בדרום ובכל רחבי הארץ, ולתת להם את הסיוע הנדרש. החינוך הממלכתי דתי שבמשרד החינוך (חמ"ד) פתח מוקד לאירוח תלמידים ומשפחות המתגוררים ביישובים המצויים תחת ירי טילים. מספר הטלפון של המוקד: 050-8741973. 

•         משרד החינוך מאריך בשבוע ימים את שנת הלימודים של תלמידי החינוך המיוחד המתגוררים בטווח של 0-40 ק"מ מרצועת עזה - בעקבות מבצע "צוק איתן" והמצב הביטחוני השורר בדרום, החליט שר החינוך, הרב שי פירון, להאריך את שנת הלימודים של תלמידי החינוך המיוחד עם הלקויות הקלות, בעוד שבוע ימים, מהתאריך ה- 31.7.2014 ל- 7.8.2014.  ההחלטה מתייחסת לתלמידי החינוך המיוחד המתגוררים בטווח של 0-40 ק"מ מרצועת עזה.  המשרד ימשיך לבחון בהתאם למצב, לצרכי התלמידים והיענות ההורים, הארכה נוספת של שנת הלימודים בעבור תלמידים אלה (מעבר לתאריך ה- 7.8.2014. ). יצוין, כי תלמידי החינוך המיוחד עם הצרכים המורכבים מסיימים את שנת הלימודים שלהם בתאריך ה- 15.8.2014 וכי בימים אלה עדיין מתקיימת אצלם שגרת לימודים. 

•        בעקבות מבצע "צוק איתן" והמצב הביטחוני השורר בדרום, החליטו שר האוצר, יאיר לפיד, ויו״ר המועצה להשכלה גבוהה, הרב שי פירון, להקצות תוספת של שישה מיליון ₪  לצורך סיוע מידי למוסדות להשכלה גבוהה הנמצאים בדרום הארץ. ההחלטה מתייחסת למוסדות: אוניברסיטת בן גוריון, מכללת ספיר, מכללת סמי שמעון, מכללת אחווה ומכללת אשקלון. יו"ר הועדה לתכנון ותקצוב, פרופ' מנואל טרכטנברג ציין, כי הסיוע יאפשר למוסדות ביצוע  פעולות נדרשות ברמת המוסד והן סיוע פרטני לסטודנטים בהתאם לצורך.

 •        שר החינוך, הרב שי פירון ויו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס הודיעו כי הורים המתגוררים בטווח של עד  40 ק"מ מרצועת עזה יקבלו את ההחזר הכספי היחסי בגין "בתי הספר של החופש הגדול".  ההחלטה מתייחסת להורים, אשר רשמו את ילדיהם למסגרות "בתי הספר של החופש הגדול", אך בשל הנחיות פיקוד העורף, התכנית לא התקיימה כסדרה. 

כמו כן, שר החינוך פירון ויו"ר מרכז השלטון המקומי ביבס הודיעו כי הרשויות בטווח של עד 40 הק"מ ישלמו גם את מלוא שכרם של העובדים, אשר השתתפו בתכנית (רכזים, מורים, מדריכים ומאבטחים). על פי הנחייה זו, אנשי הצוות שהועסקו בחלק מן הימים בעקבות הנחיות פיקוד העורף, יקבלו את מלוא השכר גם בעבור התקופה בה לא התקיימה התכנית.

 

 

משרד הבריאות

•         הוחלט כי, כלל המרפאות של קופות החולים יתנו מענה אחוד לכלל המבוטחים, בטווח 0-40 ק"מ. כל מבוטח בטווח זה שמרפאתו נסגרה, יכול לגשת לקופת החולים ולבית מרקחת הקרובים למקום מגוריו לקבלת שירות רפואי. (גם אם אינו מבוטח בקופה זו). 

•         שרותי בריאות הנפש במשרד הבריאות הקימו ומפעילים בימים אלה שירותים לתמיכה נפשית לאזרחי ישראל. השירותים כוללים מרכזים למתן תמיכה נפשית בקהילה ובמרכזי חוסן. מרכזי תמיכה נפשית בקהילה מוקמים בשעת חירום בחסות מועצות מקומיות ומספקים התערבות ראשונית במצבי חרדה.

•         משרד הבריאות בשיתוף עם משרד הרווחה, משרד החינוך, מרכז הגמלאים ובאמצעות ספק שירות הנבחר הקואליציה הישראלית לטראומה. במרכזים נמצאים מרכזי תמיכה נפשית בשעות חירום וכמו כן מרכז טיפולי הנותן טיפול רגשי לנפגעים בעקבות אירועי טרור ומלחמה. הטיפול ניתן לילדים ולמבוגרים. בנוסף מרכזי חוסן מספקים הדרכה, הכשרה, יעוץ להנהגה של רשויות מקומיות וגופים קהילתיים שונים. במרכזים אלו מועסקים אנשי מקצוע בריאות הנפש. 

•         לרשות הציבור עומד מוקד המידע הטלפוני של משרד הבריאות "קול הבריאות" 5400* 

 

משרד הרווחה

•         תגבור תקציבי בהיקף כ-5 מיליון ₪ לרשויות המקומיות לצרכי רווחה בטווח עד 40 ק"מ מרצועת עזה. התקציב מיועד למימון צרכים מיוחדים לאנשים עם מוגבלויות, זקנים, משפחות ויחידים בקהילה – בעיקר השלמת הצטיידות לבית/מקלט בסיסי ראשוני, ספרי קריאה לילדים במקלט, ביגוד. במקרים של חולה לאחר ניתוח/אשפוז שלא יכול לשוב לביתו – יקבל נופשונים מס' ימים. ארוחות חמות וטיטולים לזקנים, למימון הסעות למתנדבים בסביבת הרשות וכן מימון ארוחות עבור מתנדבים המסייעים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ועוד.

•         הפגות חד יומיות למסגרות חוץ ביתיות לצורך "ריענון החוסים" – מתבצע בהתאם לצרכים שעולים מן השטח. 

•         תגבור קו חרום 118.

•         שעות נוספות וכוננויות לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים –שעות נוספות בהתאם לצרכים שעולים מן השטח.

•         כוננויות לעובדי המשרד – תוספת נקודתית לעובדים הרלוונטיים העוסקים ישירות ובחירום במהלך ימי המבצע.

 

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

•         משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל מבצע עשרות פעילויות במסגרות שונות של מדע וקהילה, בכדי להנגיש את המדע והטכנולוגיה לציבור הרחב. במהלך חופשת הקיץ, עיקר הפעילות מתבצעת במסגרת קייטנות מדע ברשויות המקומיות השונות. השנה, לאור המצב הביטחוני, משרד המדע יבצע שתי פעולות מרכזיות בכדי לתת מענה לתושבי הדרום:

•         תגבור קייטנות הקיץ לתושבי הדרום- משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל פועל לתגבר בימים אלו את מספר הקייטנות לתושבי הדרום, בכדי לאפשר לתת מענה למצב הייחודי שנוצר. הקייטנות יתבצעו בשיתוף עם עמותות YTEK ו-תפו"ח, ויתנו מענה חינוכי איכותי לילדי הדרום.

•         קייטנות מתוקשבות - משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ועמותת "תפוח" - Appleseeds Academy- מפעילים בימים אלו קייטנות טכנולוגיות ברחבי הארץ למגוון גילאים.

על רקע המצב הביטחוני, החלטנו להמשיך ולתת מענה לילדים בכל הארץ, אשר שגרת החופש שלהם הופרה. אנו עושים זאת באמצעות "קייטנה מתוקשבת"- פעילות חווייתית ואינטראקטיבית דרך רשת האינטרנט.

מה זה אומר?

- אין צורך לצאת מהבית! הפעילות הינה וירטואלית

- מדריכים מקצועיים המעבירים את הפעילויות 

- כל ילד וילדה יכולים להתחבר לקייטנה מהמחשב בבייתם

- שגרת החופש נשמרת 

- ממשיכים באינטראקציה עם ילדים אחרים באותו הגיל.

http://appleseeds-academy.wix.com/summer

כתבות נוספות שיעניינו אותך

ח"כ לפיד לבוחרי הליכוד: "פעם בעשרים שנה מותר לכם להצביע אחרת"


יו"ר יש עתיד ומספר 2 בכחול לבן, התייחס בכנס מנהיגים שערך עיתון "מעריב" לבחירות הקרובות, להחלטה להגיש נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כתב אישום ולתוכניות של כחול לבן אם היא תקים את הממשלה הבאה.

לפיד פנה למצביעי הליכוד: "אנחנו צריכים את הקול שלכם – פעם אחת. פעם אחת, כדי לצאת מהבוץ. זו הדרך היחידה. אתם עדיין תהיו אנשי המחנה הלאומי. כחול לבן היא מפלגה לאומית. פטריוטית, ציונית, בטחוניסטית. מפלגה ליברלית שמאמינה בחופש דת, אבל עם כבוד ואהבה למסורת ישראל. פעם בעשרים שנה מותר לכם לבחור בפתק אחר".

לפיד הוסיף: "הגיע הזמן לשינוי. הגיע הזמן שהממשלה תעסוק במה שעוסקת ממשלה: בבריאות, בכלכלה, בבטחון, בחינוך. אנחנו צריכים סדר עדיפויות לאומי חדש שבו האזרחים זה מה שחשוב, לא הפוליטיקאים. את השינוי הזה נצטרך לעשות בקלפי".

 

המשך לקריאה

ח"כ לפיד בכנס מיתווים: "אנחנו זקוקים לשלטון ישראלי חדש שלא פוחד לשנות את העתיד"


יו"ר מפלגת "יש עתיד" ומספר 2 בכחול לבן, ח"כ יאיר לפיד, נאם בכנס מיתווים בנושא הערכת מצב שנתית של מדיניות החוץ האזורית של ישראל והתייחס לסוגיות הבועורות בחברה הישראלית.

ח"כ לפיד: "הממשלה היוצאת ויתרה על הנסיון לספר את הסיפור של ישראל. מי שלא הודיע מראש שהוא בצד שלנו, מתעלמים ממנו. התוצאה היא שישראל פועלת היום בלי שהגדירה לעצמה מטרות. אנחנו זקוקים לשלטון ישראלי חדש. שמכיר במה שהיה, מנתח נכון את מה שקורה, ולא פוחד לשנות את העתיד".

המשך לקריאה

ח"כ לפיד בכנס ELNET בפאריס: "אנחנו ביחד, מפני שהיהודים גמרו לפחד"


חבר הכנסת יאיר לפיד נאם בכנס  ELNET - Facing Security Challenges: European and Israeli Perspectives והעביר מסר לאנטישמיים ברחבי העולם.

"האנטישמיות לעולם אינה מודה במה שהיא באמת: שנאת זרים. אנחנו לא נשתוק להם. אנחנו לא מתכוונים לנסות לפייס אותם. אנחנו פה ביחד, מפני שהיהודים גמרו לפחד. אנחנו נלחם בחזרה. בזירה המשפטית, בזירה התקשורתית, אם צריך להפעיל כוח – מדינת ישראל יודעת לעשות גם את זה".

המשך לקריאה

ח"כ לפיד בכנס בנ"ל של המכון למחקרי ביטחון לאומי: "הטרור הוא מעשה פוליטי"


בכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי על ביטחון לאומי, פייק ניוז והקרב על התודעה הטרור הסביר ח"כ יאיר לפיד את משנתו הביטחונית.

בנאומו אמר לפיד: "הדרך לטפל בטרור היא צבאית. בטרור מטפלים בכוח. רצוי בכוח לא פרופורציונלי. אנחנו צריכים להיאבק בטרור על פי חוקי המלחמה, אבל לא לפי הסטנדרטים של אמנסטי או של שוברים שתיקה. טרוריסטים הם בני מוות". 

לפיד הוסיף: "התגובה לטרור לא יכולה בשום מקום מלבד בשדה הקרב. זה מאבק סיזיפי. אין לו סוף. אין בו רווח פוליטי. אבל כל דבר אחר הוא נצחון לטרור ואנחנו לא ניתן לטרור לנצח".

המשך לקריאה

ח"כ לפיד בכנס הוקרה לפעילים בתל אביב: "בישראל יש רק אדם אחד שרוצה בחירות. קוראים לו בנימין נתניהו"


למעלה מאלף פעילים הגיעו לכנס של מפלגת כחול לבן בו ראשי המפלגה הודו להם על המסירות והפעילות שלהם ברחובות במהלך קמפיין הבחירות האחרון.

ח"כ לפיד: "ניצחנו את כל מי שאמר שממקום טוב לא מנצחים. אתם הוכחתם שמקום טוב כן מנצחים.בגלל שאנחנו משפחה, בגלל שאנחנו באים מהמקום הנכון, עשינו יחד את הלא ייאמן".

יו"ר המפלגה, בני גנץ: "מה שראינו בימים האחרונים מטריד. אם זה מה שקורה עכשיו, זה קדימון למה שנראה אם יהיה פה ראש ממשלה שיכהן תוך כדי משפט פלילי. התרת הרסן מעלה חשש כבד שפניו של נתניהו לבחירות".

המשך לקריאה

ח"כ לפיד בכנס של ארגון העצמאים: "הגיע הזמן שתהיה בישראל מפלגת שלטון שמחוייבת לעצמאים"


בכנס של ארגון לה״ב שהתקיים במועצה לישראל היפה הציג ח"כ יאיר לפיד את מגילת העצמאים של ״כחול לבן״, המפרטת את תכנית המפלגה לסיוע לעצמאים והעסקים קטנים בישראל.

בנאומו אמר ח"כ לפיד: "אם נציגי הליכוד יעמדו פה ויסבירו לכם שהם בעדכם, שאתם הלב והמנוע של הכלכלה הישראלית, תזכירו להם: הם הפילו את שלושת הצעות החוק דמי אבטלה לעצמאים, דמי מחלה לעצמאים, הקטנת עמלות הסליקה לעצמאים״

המשך לקריאה

ח"כ לפיד בביקור מדיני ביפן: "הסכם הגרעין עם איראן מסכן את שלום המזרח התיכון"


יו"ר יש עתיד ומספר 2 בכחול לבן, ח"כ יאיר לפיד, יצא לביקור מדיני קצר ביפן. במהלך הביקור ערך פגישות רשמיות עם שר החוץ טארו קונו, (Taro Kono) ושר ההגנה טאקאשי אייויא, (Takeshi Iwaya).

בתום הפגישות אמר לפיד: "השיחות היו על שיתופי פעולה טכנולוגיים, כלכליים, בעיקר על נושאים ביטחוניים, בעיקר על הצורך שלנו להזיז את היפנים מהתמיכה שלהם בהסכם הגרעין עם איראן. אנחנו צריכים להסביר להם ולעשות עבודה טובה יותר בלהסביר להם שהסכם הגרעין עם איראן מסכן את שלום העולם ושלום המזרח התיכון".

המשך לקריאה

חברי הכנסת של כחול לבן סיירו בדרום תל אביב


חברי הכנסת של כחול לבן עפר שלח, מאיר כהן, אורנה ברביבאי, מיכאל ביטון, צבי האוזר ובועז טופורובסקי סיירו בשכונת התקווה בתל אביב ונפגשו עם בעלי עסקים ותושבי השכונה.

ח"כ כהן: "היעדר המדיניות של נתניהו בעשור האחרון, פוגעת בתושבי השכונה ובתושבים הזרים כאחד. אנחנו נתווה כיוון ונממש אותו".

ח"כ טופורובסקי: "כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד תתווה סדר עדיפויות שטובת האזרח עומדת בראש". 

ח"כ ברביבאי: "גם פה בשוק ברור לכולם שמגיע לציבור יותר ולא הכול זה חסינות נתניהו". 

 

המשך לקריאה

ח"כ לפיד בעוטף עזה: "החמאס צריך לדעת שבפעם הבאה שהם ירו טילים על אזרחי ישראל, הם יקבלו טיל לתוך הבית שלהם"


הנהגת כחול לבן- יו״ר כחול לבן, רא״ל במיל׳ בני גנץ, חבר ועדת חוץ וביטחון, ח״כ יאיר לפיד, שר הביטחון לשעבר, רא״ל במיל׳ בוגי יעלון והרמטכ״ל לשעבר רא״ל במיל׳ גבי אשכנזי, הגיעה לשדרות כחלק מפעילות השטח שהתקיימה בדרום ובשטח עוטף עזה.

ח״כ יאיר לפיד, חבר ועדת חוץ וביטחון: "פעם הבאה ש-700 טילים יצאו מפה מעזה אל שדרות אתם צריכים להחליט איזה קבינט אתם רוצים שיעמוד כאן - רא"ל גבי אשכנזי או סמוטריץ', רא"ל בוגי יעלון או מירי רגב, רא"ל בני גנץ ואני או אף אחד, כי ביבי הרי נעלם כל פעם שיורים מעזה על תושבי עוטף עזה". 

המשך לקריאה

ח"כ לפיד ביום גיוס לוחמות: "הדם של הילדים שלנו לא שווה פחות"


במסגרת מסע "בשביל ישראל" הגיעו מספר 2 בכחול לבן, ח"כ יאיר לפיד, וח"כ יוראי להב הרצנו לבקו"ם בתל השומר כשהם מלווים את שירז – מתגייסת לחי"ר גבולות כלוחמת.

ח"כ לפיד אמר רגע לפני שנכנסה בשערי הבקו"ם: "שירז הגיעה להתגייס כי זו חובתה. מדינת ישראל אומרת לה שהיא צריכה להתגייס – היא מילאה את חובתה ומתגייסת לשירות קרבי בברדלס. כי זה מה שמדינת ישראל מבקשת מבנותיה ובניה.זה מה שצריכים כל צעיר וצעירה לעשות – להתגייס לצה"ל או לשירות האזרחי, ולמלא את חובתם". 

 

המשך לקריאה

מצא את מטה השטח הקרוב אליך